Ако всичко около теб е прекрасно, работата е ясна - ти си влюбен! Или си пиян!