- Ало, Софийска община ли е?
- Да.
- Какво стана с боклука?
- Влезна в парламента.
- Не за този, за кофите с боклука питам защо пак са пълни.