- Алоу, тфа ли а телефоня на анонимните пиеници?
- Да ве, Ставри! Ае довлачай са.