Американец, германец и българин се срещнали на плажа. Всеки решил да се представи. Американецът казал:
- Аз съм Джон от Ню Йорк, пекар съм и имам 100 служители.
Германецът казал:
- Аз съм Ян от Берлин, стъклар съм и имам 150 служители.
Българинът казал:
- Аз съм Иван от София, млекар съм и ми е 48 см.
Спогледали се и американецът казал:
- Е, добре, всъщност имам 10 служители.
Германецът казал:
- Е, добре, всъщност имам 15 служители.
Иван казал:
- Е, добре, всъщност не съм от София, а съм от Перник.