"Американец премина над Големия каньон без предпазни средства."
Чудо голямо! Нека се опита да премине без предпазни средства, въже и прът нощем през Перник.