Американец влиза в бар, пие едно уиски, но се оказва, че няма пари. Сложил си крака на бара и казал на бармана:
- Режи този крак на джентълмен, който си позволи да стъпи в този бар.
Реже.
Французинът - същата история:
- Режи тази ръка, която посегна към чашата коняк, без да може да я плати.
Реже.
Българинът след 5 ракии - и той няма пари. Извадил си оная работа и я сложил на бара.
- Да режа ли? - удивил се барманът.
- Не, да го духаш.