Английско семейство пие чай. Бащата чете вестник "Таймс" на глас: "Вчера в предградията на Лондон една жена беше изнасилена от рота войници. "
Майката: (ужасено) "Ах! Рота войници! "
Дъщерята: (замечтано) "Ех! Рота войници! "
Прислужницата: (пренебрежително) "Хе! Рота войници! "