За мотивацията да бъдеш български офицер – разказва полковникът от резерва доц. Станчо Станчев, дългогодишен експерт във Военна академия „Г.С.Раковски“, по повод патронният и празник и символиката на Колоната на випуските на Военното училище. 

Този своеобразен паметник е изграден през 1934 година с идеята всеки от випуските да има своя паметна плочка. Традицията започва от първия випуск, който е произведен в първи офицерски чин на 10 май 1879 година. 

Той е наречен „Генералският випуск“,  защото от него излизат най-много генерали през годините. Това са хора, участвали в революционните борби и в Опълчението по веме на Руско-турската освободителна война. По-късно те се изграждат като военачалниците, водили Българската армия във войните за национално освобождение и обединение, разказва полк. Станчев. 

На самата колона е била поставена разтворена книга, с опъната върху нея карта на Велика България. Тук символиката е била юнкерите от Военното училище да се обучават и възпитават във военното дело, за да бъдат полезни за осъществяването на националния идеал – обединение на всички исторически български територии в единна държава. Именно това е бил девизът, звучал всеки ден във Военната академия, припомня полковник Станчо Станчев.