Бай Ганьо, Американецът и Турчинът трябвало да скачат от Айфеловата кула.
Турчинът скочил и эагинал. Американецът направил същото.
Бай Ганьо скочил надолу с главата и се приэемил на челото си.
Изправил се и възкликнал:
- Лелееее, май не скочих както трябва!!!