Бай Ганьо, американецът и турчинът седяли на една пейка. В един момент на турчинът му се допърдяло ... За да покрие звука
той казал : - Йосиффффф.
На американецът също му се допърдяло и за да покрие звука казал: - Исуссссс.
И на бай Ганьо му се допърдяло и за да покрие звука казал: - Йорррдан-дан-дан, моторрррр, куфаррррр, чадъррррр...