Бай Ганьо и един грък седяли в кръчмата и пили.
По някое време гръкът взел да се хвали:
– Знаеш ли, че съм е*ал много българки?
А Ганьо го попитал:
– Добре де, а българин е*ал ли си?
Гръкът:
– Ааа, българин не съм.
Ганьо:
Е да, ама аз и грък съм е*ал