Бай Ганьо отишъл на дискотека, разтанцувал се и си харесал една мадама. Набързо набързо.. та запознал се с нея. По случайност се оказала французойка, а той точно тях обужавал най-много. По едно време тя му отправила неприлично предложение:
- На 5 пост след 15 минути.
Бай Ганьо отищъл и какво да види - французойката легнала гола и чака да бъде любена. Почнали те.. любили се, любили се, но по едно време тя започнала да стене:
- Julie, Julie.
А Бай Ганьо отвърнал:
- Е как няма ти жули ма, целия ми х*й е в пясък.
Julie от френски на бг - прекрасно, хубаво.