Бай Ганьо руснака дошъл на гости на българина.И нашия бай Ганьо го извел на разходка.
По пътя видели светулка и бай Ганьо руснака попитал:
-Что ета?
А българина му отговорил:
-Ета гадинка с електрическая газинка!!!