Бай Ганьо, турчинът и американецът се състезавали на кого дядо му е по-висок. И така пръв заразказвал американецът:
- Дядо ми е толкова висок, че главата му е в небето.
- Моят дядо пък е толкова висок, че главата му е в космоса и като се протегне нагоре, пипа нещо меко - казал турчинът.
Бай Ганьо помислил и казал:
- А, той пипа на моя дядо т*шаците.