Бай Ганьо, турчинът и англичанинът били пред една пещера. Турчинът влязъл в пещерата и когато излязъл бил нахапан от оси. Англичанинът влязъл и когато излязъл бил нахапан от комари. Бай Ганьо влязъл и когато излязъл не бил нахапан от нищо. Другите го питали как не е пострадал, а той им отговорил, че е убил един комар и една оса и другите отишли на погребението им.