Бал във висшето общество. Наташа Ростова и поручик Ржевски танцуват мълчаливо. Наташа Ростова:
- Поручик, за какво си мислите сега?
- За същото, за което и Вие, мадам.
- Ах поручик, ама какво пошло подсъзнание имате!