Българин посетил Париж... и му се поискало да посети публичен дом.На вратата го посреща мъж:-Какво желаете?Ами искам нещо по тесничко да ми направи кефа...-Ок,даваш 50евро и тръгваш по стаите,на вратите пише.Тръгва,стига първата врата,на нея пише-за хора с големи членове. Спрял се,помислил:-Тази, сигурно е като кофа и продължил,стига втора врата...на нея пише-за хора със средни членове,помислил тази сигурно е като буркан и продължил,стига последната врата на нея пише-за хора с малки членове...зарадвал се:-Е тази е цепеняче,ще ми направи кефа...отваря вратата и се озовава на улицата,обръща се,но на вратата пише-без к*р къде си тръгнал?