Българската опозиция към властта:
Ако не можете да намалите корупцията, то поне дайте шанс и ние да участваме в нея.