Просветното министерство и Община Сливен са най-прозрачни в интернет. Те оглавяват рейтингите на централните и местните органи, изготвени от неправителствената Програма "Достъп до информация" (ПДИ). На последните места са правосъдното министерство и Община Самуил. При проучването е установено и че в над 39 на сто от изследваните интернет страници няма посочена дори нормативната база, която определя с какво се занимава тази институция.

От 10 март до 23 април са оценени 565 интернет страници на административни структури и независими органи, задължени да предоставят информация. Следено е как изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и други нормативни актове за публикуване на информация в интернет и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. Затова от фондацията са поискали от всички копие от акта, който урежда организацията и движението на документите им, пише в. "Сега".

Някои изобщо не отговорили - например Агенцията по горите, службата за акредитация, медицинският одит, информационният център на МО, Институтът по отбрана, КЕВР. ДАНС и Агенцията за социално подпомагане отказали да предоставят исканата информация. От Комисията за финансов надзор първо поискали разяснения, а после отказали да предоставят искания документ. Повечето ведомства дали исканата, като в 95.4 на сто от случаите отговорите дори са дадени по електронен път, което е напредък.

Що се отнася до рейтингите на активната прозрачност, изготвени от ПДИ, в предишните две години на първо място сред централните органи беше МО. Тази година обаче образователното министерство е изпреварило всички - 99.5 точки от възможни 143.5. На следващо място е транспортното министерство, следвано от отбраната и околната среда. В дъното са финансите и външните работи, а на последно място с рейтинг от 62 точки е правосъдното министерство.

Сред държавните агенции най-прозрачен е Държавният резерв, а на последно място е тази за бежанците. В челото при изпълнителните агенции са тези по труда и по вписванията, а назад са медицинският одит, Националният филмов център и службата по акредитация. При общините рейтингът се води от Сливен, Алфатар, Бургас и Банско. На последните места са Белица и Самуил.