Българските политици може да се разделят на две категории:
- 5-та категория.
- 6-та категория.