С решение на Общото събрание на Българската академия на науките (БАН) се създава ново самостоятелно научно звено в БАН с работно наименование "Институт за изследване на атмосферата, климата и водите", в което ще се отделят част от дейността, активите и пасивите на сегашния Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН), което ще функционира от 1 януари 2019 г.

От 1 януари 2019 г. ще функционира и НИМХ към МОН, се посочва в съобщение от Учредителния съвет на Института за изследване на атмосферата, климата и водите на БАН. В него се казва, че във връзка със започналата процедура за създаване на ново самостоятелно научно звено към БАН е необходимо учените, специалистите и членовете на научно-помощния персонал на НИМХ-БАН, които искат да работят в него и да останат в БАН, да подадат заявление.

Учените, които ще работят в Института за изследване на атмосферата, климата и водите при БАН, ще преминат към него от НИМХ-БАН със запазване на научните си степени и академични длъжности по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и при спазване на чл. 222 ал. 3 от Кодекса на труда, и в съответствие с разпорежданията на Устава на БАН.

Съгласно изявленията на министър Красимир Вълчев пред Общото събрание на БАН и в медиите, те ще запазят проектите си и условията за работа, в т.ч. ползваната научна инфраструктура. На свое заседание на 31 октомври 2018 г. Управителният съвет на БАН обяви конкурс за директор на Института за изследване на атмосферата, климата и водите при БАН със срок за подаване на документи до 30 ноември 2018 г.