Банята на Гестапо. Шпионката Хайке зърва отпечатък на Ленин с главата надолу до пъпа на радистката Кет.
- Браво, иронизираш комунистите - казва Хайке.
"Повече няма да давам на Щирлиц да ме люби в униформа", мисли си Кет.