Белите хванали Чапай и Петка.
Питат Петка:
- Уга-Буга илр Смърт?
- Уга-Буга - рекъл Петка.
После всички се изредили да го еб*т.
Питали и Чапай:
- Уга-Буга или Смърт?
- Смърт - отговорил Чапай.
После всички се изредили да го Угат-Бугат до Смърт.