Лица, които са под влияние на алкохол или друго упойващо вещество и такива с нехигиеничен вид или заразно болни няма да бъдат допускани да се возят в градския транспорт на Пловдив. Това предвижда новата наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт, която ще бъде гласувана на днешната сесия на общинския съвет. Категоричено се забранява пренасянето на запалителни, избухливи или отровни вещества, както и просенето, събирането на дарения или извършването на търговска, рекламна и пропагандна дейност.

На пътниците не е позволено да свирят на музикални инструменти, да използват високоговорители или слушат силно музика, или да нарушават спокойствието на останалите пътници. Не може също така да се яде в автобуса и да се изхвърлят боклуци през прозореца. За нарушителите глобата ще бъде 50 лева. Пътниците с фалшиви или блокирани карти или електронни билети ще бъдат наказвани със 100 лева глоба, а тези които пътуват без билет подлежат на санкция от 20 лева. Пътуващите имат право да носят до 2 броя ръчен багаж, който обаче не трябва да надвишава общ обем от 140 см., иначе ще бъдат таксувани с допълнителен билет.

С билет за еднократно пътуване в автобусите вече ще могат да се возят и кучета и други домашни любимци, които не представляват опасност за околните. В обществения градски транспорт на територията на община Пловдив пътуват безплатно полицейски кучета, кучета - водачи на незрящи хора и кучета в обучение като водачи на незрящи хора, както и техния обучител, след представяне на ветеринарно медицински паспорт на кучето и карта, удостоверяваща статута му.

Нововъведенията, които са свързани с изпълнението на Транспортния проект, ще влязат в сила от 1-ви април 2016-та година.

В новата наредба са предвидени общо 12 вида различни документи за пътуване, които включват почасови и дневни билети за една или няколко линии, чрез валидиране на „смарт карта“ и билет за 10 броя еднократни пътувания за всички линии. Ще има и едноседмични карти, валидни за една или няколко линии, както и 3,6,9 и 12-месечни карти,  за всички рейсове на „смарт карта“. Ще бъдат запазени и преференциалните карти за пътуване, които също ще имат електронни варианти. Електронната непреференциална карта (смарт карта) позволява многократно зареждане на различни превозни документи. На една карта могат да се заредят до пет превозни документа едновременно. Картата разполага с електронен портфейл.