СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ предложи обществения транспорт в Пловдив да стане безплатен от 2019 г. Според неправителствената организация подобно решение ще доведе до сериозен социален и екологичен ефект, защото така ще бъде намален и автомобилният трафик.

Според експерти на сдружението Община Пловдив има възможност да предвиди в бюджета си средства, които да компенсират приходите от билети и карти.

След прецизиране на разчетите от общинската администрация и с допълнително заложени в бюджета на Община Пловдив средства в размер не по-голям от 15 млн. лв. може да се постигне значителен ефект за гражданите и развитието на град Пловдив, твърдят от Бизнесът за Пловдив.

Предложението е  изпратено до кмета и до общинския съвет.  Според сдружението подобно решение ще направи градът ни още по-гостоприемен като Европейска столица на културата и предпочитано място за живот и бизнес.