В тазгодишната програма "Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза” на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерство на здравеопазването, са предвидени дейности за провеждане на национален флуорографски скрининг за туберкулоза сред групи във висок риск. Във връзка с тази програма Община Пловдив организира и предлага безплатна услуга преглед с флуорограф за туберкулоза в мобилен кабинет, който ще бъде ситуиран в район "Северен” до 31 март в часовете от 10:00  до 15:00 часа всеки работен ден от понеделник до петък включително.

Мобилният кабинет ще е на улица ”Дилянка" №1. Прегледите са безплатни. Безплатната услуга ще се реализира от експерти и специалисти.

Организаторите приканват желаещи граждани да се възползват от възможността да се прегледат за туберкулоза в мобилния кабинет безплатно в цитирания по-горе период.

Цел на изследването е превенция на туберкулозата на територията на община Пловдив, което се постига с ранно откриване на случаи с туберкулоза сред групи хора във висок риск и намаляване на случаите чрез своевременно лечение.