Официалният сайт на БФС публикува обръщение, чрез което осъди някои словесни изяви в социалните мрежи, с които се накърнявала репутацията на служители на централата, без да се визират имена. Его обръщението: "Уважаеми любители на футболната игра,  С настоящето официално изявление искаме да осъдим по категоричен начин превратното упражняване, а твърде често и злоупотреба с конституционното право да се изразява мнение и същото да се разпространява в публичното пространство чрез различни средства. Социалните мрежи се превърнаха в удобна трибуна за недобросъвестни лица, провъзгласили себе си за „последна инстанция” в спортното право, да произнасят присъди, да клеветят и накърняват репутацията на много достойни служители в БФС, които са извоювали своя авторитет чрез професионализъм и почтеност. Свободното изразяване на мнение, макар да е едно от основните права на личността във всяко демократично общество, не е абсолютно и законът категорично го ограничава, когато то засяга основните човешки ценности – чест, достойнство и добро име. Ръководството на БФС като всяко производствено предприятие, в което работят стотици хора, се сблъсква с прояви на недобросъвестно и непрофесионално отношение от страна на определени служители към функционалните им задължения, в резултат на което предприема съответните мерки за налагане на съразмерни с укоримото им поведение наказания. Такъв е случаят и с уволнения от международен отдел служител - атестат, че в БФС не се толерира престъпната небрежност и безотговорното отношение към работата, както и злоупотребата с доверието на президента Борислав Михайлов. Този наш принцип в работата, ни дава увереност да заявим, че няма да допуснем по никакъв начин, ултиматумите от определени лица, отправяни чрез свободното интернетпространство и някои медии, да направляват провежданата от ръководството на БФС политика за спазване принципите на честност, почтеност и спортсменство във футболната игра. Българският футболен съюз прави всичко необходимо да защити по най-добрия начин интересите на своите членове, като такса „солидарност” е една от въведените от федерацията мерки за компенсиране на клубовете вложили значителен ресурс в подготовката на елитни професионални футболисти. Клубовете-членове на БФС знаят още, че при нас могат да получат адекватно и най-важното безплатно съдействие за казуси, по които иначе са принудени да плащат понякога прекомерно високи хонорари на юридически самозванци. Уточняваме още, че в БФС никой служител няма пряк достъп до финансови средства и операции, което да му дава възможност за злоупотреби със същите. В заключение подчертаваме дебело, че няма да допуснем опити за изнудване, няма да приемем и предлаганите ни под масата сделки. Всеки носи отговорност пред собствената си съвест и Закона. В навечерието на най-светлия християнски празник „Великден” нека не забравяме основното човешко правило: „Не съдете, за да не бъдете съдени”. За нас казусът е приключен", пише в обръщението на БФС. Коментирай