Бирата е доказателство, че Бог ни обича и иска да бъдем щастливи.

Бенджамин Франклин