Благотворително Великденско тържество за децата и младежите от сдружение „Различни, но равни“ ще се проведе в Пловдивския панаир. Проявата е за 75 деца  с детска церебрална парализа,  синдром на Даун, мускулна дистрофия, аутизъм и други тежки неврологични заболявания и общините Пловдив, Куклен, Родопи, Марица и  Раковски. 

На тържеството ще има концерт на музикална школа „Скутска“.