Бойко Борисов прави традиционната си нощна обиколка из едноименна градина. Изведнъж, от един храст се чуват звуците на любовта. Бойко Борисов спира до храста и пита: - По любов или насила? - По любов - отговаря мъжки глас. - Не питам теб! - казва строго Бойко Борисов. - По любов - бързо потвърждава и женски глас. Бойко Борисов продължава спокойно обиколката си. Гледа - от едно дърво хвърчат листа, падат клончета. Той отново пита: - По любов или насила? - По любов - отговаря и тук мъжки глас. - Не питам теб! - пак казва строго Бойко Борисов. Същият мъжки глас: - Ама то друг няма...