Европейската комисия ще реши дали ще раздава допълнителен бонус от 5% от фондовете по политиката за сближаване в навечерието на следващите европейски избори.

Това стана ясно на голяма конференция в Брюксел, която отбелязва Европейската седмица на регионите и градовете.

ЕС реши да задържи 5% от кохезионните и структурните фондове за 2014-2020 г., заделени за страните членки, за да стимулира властите да работят за парите. Те ще бъдат дадени в средата на програмния период според това дали националните власти успешно изпълняват програмите и усвояват средства.

Брюксел ще направи оценка на изпълнението до края на 2018 г. За оценката ще са важни както финансовото усвояване на фондове, така и на постигнатите чрез проектите дългосрочни резултати и броя на хората, върху които се отразяват те и ефектът, който те имат върху икономиката. Въз основа на анализа си Европейската комисия ще вземе политическо решение дали да освободи резерва и той да бъде използван в съответните държави.

Решението ще бъде взето през 2019 г. Времето съвпада с насрочените за пролетта на 2019 г. избори за нов Европейски парламент и за нова Европейска комисия през есента на същата година.

За 2014-2020 г. за България са заделени 9,88 милиарда евро, което означава, че Брюксел ще решава дали да ни даде допълнително 1 милиард лева.

По време на регионалния форум в Брюксел Еврокомисията отчете изпълнението на политиката за догонване през предишния финансов период. За 2007-2013 г. по политиката за сближаване в България са усвоени 5,4 милиарда евро от планираните 6,5 млрд.от европейския бюджет.

Заради недостига на собствени средства България е получила отстъпка в националното съфинансиране спрямо европейските правила. Проектите, реализирани чрез фонда за развитие на регионите и чрез кохезионния фонд, са на стойност общо 6,371 миларда евро. От тях 5,415 млрд.от бюджета на ЕС и 956 млн., или 15% от сумата от българската хазна. Българското участие във финансирането на проектите е било намалено със €180 млн.спрямо първоначалните разчети заради недостига на национални средства за реализация на проектите.

Два милиарда от усвоената сума са отишли за транспортни начинания - основно строителство на пътища и магистрали и 1 млрд.за водни и еко проекти. За 7 г. с европейските пари обаче са разкрити едва 6000 работни места, има незадоволителни вложения в иновации и наука, отчита докладът на Европейската комисия за изминалия програмен период.

Европейската комисия отбелязва като най-удачно похарчени пари по политиката за сближаване у нас, изграждането на Техно парка в София, за който са платени 42,7 милиона евро, както €240 млн., усвоени в софийското метро. €67 милиона са вложени за намаляване на броя на учениците, напускащи по-рано училище, които са раздадени на 1880 български училища, €4,6 млн. за модернизирането на рибарското пристанище в Сарафово и уличното осветление на Кайнарджа, захранвано със слънчева енергия срещу 994 хил.евро.