Съдиите от Конституционния съд избраха единодушно съдия Борис Велчев за председател на съда за втори мандат.

На заседанието присъстваха единадесет конституционни съдии. Съдия Филип Димитров отсъства от заседанието поради командировка в чужбина.