Министър-председателят Бойко Борисов възложи на Министерство на вътрешните работи и на Държавна агенция „Национална сигурност“ да

направят проверка на издадените български документи за самоличност на чужди граждани за последните пет години.

Премиерът изиска резултатите от проверката да са налице във възможно най-кратък срок.