- Брат, снощи много се напи!
- Не бях толкова пиян брат!
- Брат, ти попита майка си има ли деца...