- Брато, трябва да спрем да пием…
- Кажи къде и веднага спираме!