Брифинг на Българските пощенски услуги:
- А как доставяте писмата?
- Пощальонът ги носи.
- Аз имах предвид – от град до град...
- Пощальонът ги носи!