103 милиона лева е изплатил Булгартабак на тютюнопроизводителите за последните пет години. Компанията е изкупила 25 230 тона тютюн за последните пет реколти от всички сортови групи. От тютюни от сортова група Басми 7 142 тона, от сортова група Каба кулак 1 769 тона, от сортова група Бърлей 6 385 тона и от сортова група Виржиния 9 925 тона.До момента, за изкупна кампания 2015, компанията е изплатила на 100 % всички дължими суми към тютюнопроизводителите. Изкупени са общо 3100 тона тютюн за над 13 млн. лева.

Булгартабак е със стабилен пазарен дял от около 20 % на изкупуваните количества и запазва постоянен обем в сравнение с другите компании.

Изкупуването на тютюни, промишлената им обработка и търговията с тях е едно от основните направления на Булгартабак. Политиката на компанията в тази насока е активна и устойчива.

Булгартабак е инициатор на множество инициативи, целящи устойчиво развитие и популяризиране на българския ориенталски тютюн. Компанията активно участва в създаването на „Асоциация Български Тютюн”- сдружение с нестопанска цел, чиято основна цел е стабилизиране на сектор „Тютюн”. Компанията е и член на Консултативния съвет по тютюна към Министерство на замеделието и храните, както и активен участник в законодателните инициативи.

Компанията стриктно изпълнява задълженията си по приватизационния договор. Според него за срок от пет години, считано от 2011 година, Булгартабак трябва да изкупува по 5 000 тона тютюни годишно.