Чък Норис:
- Ще стана призори.
Слънцето изгряло в 11:30.