Чапай и Петка карали самолет. По едно време Чапай казва:
- Петка, уредите?
Петка:
- 20
Чапай:
- Какво 20?
Петка:
- А ти, какво уредите?