Чапай и Петка разговарят:
- Петка, хайде да се прибираме!
- Добре, Чапай, само да изям една краставичка.
- Е-е, кой ще те чака да изпиеш пет водки…