Чапай и Петка си лафят:
- Абе Чапай - отверката!
- Абе Петка - болчето!
- Какво болчето?
- А какво отверката?