Чапай и Петка трябвало да прекосят една река. Навлезли в брода, стигнали дълбокото, Петка напред, Чапай след него. По едно време Петка вика:
-Чапай, трябва да спрем, една риба ми е влязла в гъза!
-Давай, не е риба, давай...