Чапай и Петка вървяли през една пустиня, Чапай се чуди как да наебе Петка. Видял да прелитат ято гигантски птици и казал:
-Петка, давай да си зарием главите в пясъка както щрусите, че тия птици ще ни изкълват мозъците.
-Добре-казал Петка и си зарил главата в пясъка.
Чапай му минал отзад, свалил му гащите и му го начукал, а Петка казал:
-Кълви, кълви докато стигнеш до мозъка, доста ще покълвеш.