Чашата нарисувана на опаковката на някои уреди, означава, че техниката трябва да се полее…