Червената Шапчица с доста оскъдни дрешки ходи из гората. Насреща й Вълка:
- Червена Шапчице, в гората може да се случат ужасни неща!
- Ами.. аз затова съм дошла - и хитро му намигнала.
- Разбрано - казал Вълът и счупил крака й.