Червената шапчица излезнала в гората и ненадейно паднала ноща и... я смазала.