Червената шапчица отива да види баба си. Но там вече е лошия вълк.
- Бабо, какви големи очи имаш.
- Това е, за да виждам по-добре моята внучка.
- Бабо, какви големи уши имаш.
- Това е, за да чувам по-добре моята внучка.
- Бабо, какъв голям iPhone имаш.
- Глупачка! Това е iPad по дяволите!