Червената Шапчица си ходела из гората.
Срещнал я Кумчо Вълчо и учтиво я поздравил:
- Здравей, пу*ко заспала!
- Кумчо Вълчо, аз съм Червената Шапчица, не съм пу*ка заспала, не ме ли позна?
Кумчо Вълчо, нищо не казал и я подминал. След някой друг ден отново се срещнали. Кумчо Вълчо отново я поздравил:
- Здравей, пу*ко заспала!
- Ама Кумчо Вълчо, аз съм Червената Шапчица, не съм пу*ка заспала, не ме бъркай!
След още няколко дни отново се срещнали в гората . За пореден път Кумчо Вълчо я поздравил все така любезно:
- Здравей, пу*ко заспала!
- Ама Кумчо Вълчо, разбери, аз не съм пу*ка заспала , ами Червената Шапчица!
- А като си Червената Шапчица, къде ти е червената шапчица?
- Брей, че съм пу*ка заспала, плеснала се по челото червената шапчица и хукнала към къщи за червената шапчица.