Червената шапчица срещнала Вълка. Той и казал:
-Червена шапчице, сваляй гащичките!
-Ха ха, Вълчо мисли, че ще му станат!