Червената Шапчица върви през гората. Насреща й танк. Видял я танка и я попитал:
- Червена Шапчице, защо носиш червена шапчица?
Червената Шапчица се обърнала и му отвърнала:
- Аз нали не те питам защо члена ти е на челото?